‘Grote zonneparken nodig om in 2050 stroombehoefte te dekken’

Friesland zal grootschalige zonneparken in het buitengebied moeten toestaan om in 2050 CO2-vrij in de eigen stroombehoefte te kunnen voorzien. Deze aanbeveling doen gedeputeerde staten na evaluatie van hun zonnestroombeleid sinds 2015.

Romte foar Sinne, dat nog door het vorige college was opgesteld, ging uit van 500 megawatt aan opgesteld fotovoltaïsch vermogen in het jaar 2020. Een jaar later werd dit doel uitgebreid naar 1300 megawatt in 2025. De teller staat nu op 226 MW, waardoor het kantje boord wordt of het streven voor 2020 zal slagen. Tot 2025 is er nog een vervijfvoudiging nodig, aldus de evaluatie.

De aanwas van zonnepanelen op daken valt milieugedeputeerde Michiel Schrier (SP) tegen. Het totaal ligt nu op ruim 135 MW, veel minder dan de 350 MW die voor 2020 als streefdoel werd aangehouden. In de praktijk zijn het vooral particulieren en agrariërs die zonnestroomopwekking omarmen. Volgens Schrier kunnen gemeenten nog meer werk maken van stimulering van zonnedaken, vooral in steden en dorpen.

Zonneparken in het open veld zijn door de provincie gereguleerd in de Verordening Romte. Die schrijft onder meer voor dat grote parken ,,een redelijke aansluiting’’ hebben op stad of dorp. Een uitzondering is mogelijk als de bebouwde kom voorzienbaar naar het aan te leggen park zal toegroeien. Dit regime is misschien te conservatief, zo blijkt uit de aanbevelingen van GS. Maar om wildgroei te voorkomen
blijven een strakke regie en minnelijk overleg met gemeenten noodzakelijk.

Om de opwekcapaciteit aan te jagen moet beter worden gelet op de aansluitkans op het stroomtransportnet. Bij Buitenpost, Oosterwolde
en Ameland is het net van Liander op dit moment ontoereikend, aldus de evaluatienota.