GROU | Elkien kan door met sloop nieuwbouw

Woningbouwcorporatie Elkien kan verder met het slopen en nieuwbouwen rond de Nijdjipstrjitte in Grou. De raad is akkoord met de benodigde bestemmingsplanwijziging.

Dat de raad akkoord ging met de wijziging van het bestemmingsplan, ging niet zonder slag of stoot. Vanuit het dorp werd er gevraagd om uitstel van de plannen. Reden: door de plannen nu uit te voeren zou het dorp mogelijk ‘op slot’ komen te zitten. En dat terwijl het dorp juist bezig is met een nieuwe dorpsvisie over hoe Grou er in de toekomst uit moet komen te zien.

Maar uitstel van de sloop van in totaal 122 woningen en de nieuwbouw van 114 huizen en appartementen zou leiden tot hogere kosten, stelde Elkien. En dat zou ook voor de bewoners die al sinds 2013 wachten onacceptabel zijn, vonden het college van B en W en een deel van de raad.

Uiteindelijk werd er afgelopen week onder aanvoering van Gijs Jacobse van Gemeentebelangen aan een compromis gewerkt. De plek waar volgens het nieuwe bestemmingsplan zo’n tachtig parkeerplaatsen zouden moeten komen, wordt nu niet meegenomen in het bestemmingsplan. Dat betekent dat er op een later moment bekeken kan worden wat er met dat gebied gedaan kan worden. Daarmee zou het geen belemmering meer opleveren voor de nieuwe dorpsvisie.

Uiteindelijk ging de raad unaniem akkoord met het – iets gewijzigde – bestemmingsplan.

 

<LC 6.10.21>