GROU | Geen uitstel bouw huurhuizen

Leeuwarder college van B en W legt bezwaren naast zich neer

De sloop van 122 sociale huurwoningen en de bouw van 75 nieuwe huizen en 40 appartementen gaat gewoon verder, stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden.

Woningcorporatie Elkien werkt in het gebied rond het Wilhelminapark in Grou al aan het project. Als het aan het college ligt, kan het nieuwe bijbehorende bestemmingsplan daar nu voor worden vastgesteld. Ook de provincie is akkoord. Belangengroepen vroegen om uitstel, maar daar gaat het gemeentebestuur niet in mee. Volgens het college zijn er al in de tijd van de gemeente Boarnsterhim afspraken gemaakt met Elkien over deze plannen.

Vertegenwoordigers van Pleatslik Belang Grou, Business Club Grou en Grou Breed zouden toen ook akkoord zijn gegaan. Verder uitstel van het nieuwe bestemmingsplan zou Elkiens planning in gevaar brengen en negatieve gevolgen voor de bewoners hebben. Daarom wil het college niet wachten op de dorpsvisie.

De belangengroepen Kernteam Ontwikkelingen voormalig Groene Kruis Locatie Grou, Pleatslik Belang Grou en Business Club Grou hadden daar wel om gevraagd. In hun zienswijze schrijven zij dat er sprake is van voortschrijdend inzicht en dat het vaststellen van het bestemmingsplan op pauze moet worden gezet. Ze zijn bang dat een te snelle goedkeuring leidt tot onomkeerbare gevolgen.

Naast de woningbouw is er ook ruimte gemaakt voor maximaal tachtig parkeerplaatsen. Hiervoor wacht het college wel op de dorpsvisie.

 

<FD 28.08.21>