GROU | WoonFriesland ligt voor op schema met verduurzaming

Op het gebied van verduurzamen loopt WoonFriesland voor op schema. Eind 2019 al bereikte het verhuurbedrijf de ambitie voor 2021. Alle woningen hebben nu gemiddeld energielabel B.
Vooral het plaatsen van zonnepanelen werkte daar aan mee. Eind 2019 hadden 6445 huurwoningen van WoonFriesland zonnepanelen.
Naast het verduurzamen van de woningvoorraad kreeg sociaalwoonbedrijf WoonFriesland van koepelorganisatie Aedes ook een gunstige beoordeling wat het vaststellen van de huurprijzen betreft. Dat blijkt uit cijfers die de brancheorganisatie heeft gepubliceerd.
Met een gemiddelde huur van 499 euro zat de corporatie ook onder het landelijke gemiddelde van 544 euro. Gemiddeld stegen de huren van Woonfriesland vorig jaar met 1,2 procent.
Verder vermeldt de Aedes-publicatie dat de organisatiekosten van WoonFriesland vorig jaar 746 euro per woning bedroegen. Dat is per woning 82 euro minder dan het landelijk gemiddelde dat jaar.