HARLINGEN | Bouwvereniging investeert 35 miljoen euro in huizen

In onder andere nieuwbouw en onderhoud investeert woningstichting De Bouwvereniging in Harlingen de komende jaren 35
miljoen euro. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken tussen de gemeente Harlingen, Huurdersvereniging Harlingen en De Bouwvereniging.

Het is de bedoeling om in 2019 en 2020 182 nieuwe sociale huurwoningen op te leveren. De verwachting is dat hierdoor de wachttijd voor woningzoekenden daalt. De investering in de nieuwbouwprojecten Kluerd/Ropens, Plan Zuid en Dukdalf bedraagt ruim 21 miljoen
euro. Na 2020 gaat de nieuwbouw verder in de derde fase van Plan Zuid en met de herstructureringsprojecten in Midlum en Wijnaldum.
Een bedrag van 7 miljoen euro wordt uitgetrokken voor isolerende maatregelen en nieuwe keukens en badkamers voor 481 bestaande woningen. Daarnaast wordt 6,5 miljoen euro besteed aan regulier onderhoud. 423 woningen krijgen een grote beurt. Ondanks de investeringen moet er sprake blijven van een ‘gematigd huurbeleid’, waardoor de huren betaalbaar blijven. Ook is afgesproken
dat de gemeente en De Bouwvereniging de woonwensen en -behoefte van jongeren beter in kaart brengen.

De prestatieafspraken over onder meer betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid worden jaarlijks gemaakt.