HARLINGEN | Bouwvereniging zoekt duurzaam alternatief

Bouwvereniging en Huurdersvereniging Harlingen gaan samen op zoek naar alternatieven voor 150 huurders in de binnenstad om hun woningen duurzamer te maken. Zonnepanelen zijn binnen het beschermd stadsgezicht verboden. Partijen hopen dat de alternatieven voor de huurders op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid iets opleveren. De gemeente wil op termijn de criteria van de welstandsnota verruimen. Eerder plaatste de verhuurder op 1850 woningen zonnepanelen.