HARLINGEN | Veel belangstelling plannen Almenum

HARLINGEN Wooncentrum Almenum wordt de komende jaren gefaseerd gesloopt en herbouwd. De plannen aan de Midlumerlaan in Harlingen krijgen steeds meer vorm.

Bewoners, omwonenden, gemeenteraadsleden en Harlingers met een gezonde nieuwsgierigheid, ze waren er dinsdagavond allemaal. Voor velen was het sinds lange tijd na alle beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie de gelegenheid weer andere mensen te ontmoeten. De sfeer tijdens de informatiebijeenkomst over de nieuwbouwplannen in de gemeenschapsruimte van Almenum was dan ook uiterst ontspannen.

Gezien de ingrijpende plannen en enkele spandoeken aan de Midlumerlaan waarop bewoners hun zorgen en afkeer uiten, mag dat opmerkelijk worden genoemd. Zo niet voor wethouder Erik de Groot, die als voorzitter van de Stuurgroep Almenum nauw bij het project is betrokken. In de stuurgroep zijn naast de gemeente ook Huurdersbelangen Almenum, initiatiefnemer De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging Harlingen vertegenwoordigd.

,,We hebben de afgelopen tijd veel met alle betrokken partijen gesproken. Ook omwonenden spreken mee. Zelf ben ik in ieder gebouw en op elke verdieping geweest om de zichtlijnen van de bewoners en omwonenden te bekijken. Het is een ingrijpend project.’’

In totaal worden in drie fases 162 appartementen gesloopt. Daarvoor keren 155 appartementen terug: 130 in de goedkope en middenklasse huur en 25 in de vrije huursector. De bijna 180 bewoners moeten in ruime meerderheid instemmen met de plannen. Aan een sociaal plan wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Ook ligt het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage. Daarin is duidelijk te zien hoe de toekomstige bouwvolumes, -vormen en -hoogtes afwijken van de bestaande. Er wordt nog wel gekeken of het complex nog een stuk richting het Van Harinxmakanaal kan worden opgeschoven. Daarover zal met het provinciebestuur overeenstemming moeten worden bereikt, aldus De Groot.

Op het terrein van een voormalige tomatenkwekerij verrees in 1975 een toen uiterst modern woonzorgcentrum, waar de oudere Harlingers graag hun oude dag wilden doorbrengen. Zorgeloos en comfortabel wonen is het er echter al een tijdje niet meer. Een groot deel van de oudere bewoners wacht in de komende periode tweemaal een verhuizing.

Voor enkele directe buren is het duidelijk dat het bestaande complex moet worden gesloopt. ,,Het is gedateerd’’, meent een bewoonster van de Midlumerlaan. ,,We zijn blij dat er goed overleg mogelijk is, maar iedereen heeft zijn eigen belang. Wij zien de gebouwen nu wel een stuk dichterbij komen, dat is natuurlijk niet leuk.’’

 

LC 30-06-2021