HARLINGEN/FRANEKER: Energiecoaches

Deze winter kunnen veertig huishoudens in Harlingen en veertig in de dorpen SintJacobiparochie en Tzum in Waadhoeke bezoek krijgen van een energiecoach. De gemeenten houden een proef waarbij de energiecoaches mensen bewust maken van hun energieverbruik en bespaartips geven. De coaches worden opgeleid door de Hanzehogeschool Groningen. Zij nemen bij bezoek een gratis bespaarpakket mee. Nade proef moet duidelijk zijn hoe meer huishoudens geholpen kunnen worden.