Heeft u een goed idee? Oproep leefbaarheidsproject

Heeft u een goed idee om samen met uw buren het wonen in uw complex of straat leuker te maken? De Bewonersraad wil u graag helpen om uw project te realiseren. Wij kunnen u helpen met het schrijven van uitnodigingen, contact te leggen met gemeenten en corporaties, uitzoeken waar u budgetten kunt krijgen om uw project te realiseren, enzovoort. 

Voorbeelden van projecten zijn het opzetten van een ruil-/weggeefkast in een flat, het opzetten van een uitleenpunt voor tuingereedschap, het organiseren van een multicultureel wijkdiner. Kortom, het kan gaan om een actie waarbij u elkaar eenmalig ontmoet, of om een actie met een langdurig karakter.

Schroom niet en bel gerust (tel. 058 – 216 5457) en vraag naar regiomanager Elma van der Velden, om samen te zoeken naar oplossingen om uw idee te realiseren!


‘Leefbaarheid’ is een onderwerp dat regelmatig op de agenda staat van corporaties en gemeenten. Het is een beetje een ‘containerbegrip’, iedereen heeft zijn eigen invulling van het woord leefbaarheid. De Bewonersraad wil heel praktisch en dichtbij de leden aan de slag met leefbaarheid.