Heerenveen

HEERENVEEN | Een eigen wooncomplex

28-01-2021

Tiny Oosterman en Theo Horsten hebben samen een kleinschalig woonplan bedacht voor de wijk Skoatterwâld. Het complex moet nog gebouwd worden.

,,Alle thema’s van deze tijd komen er samen.’’ Tiny Oosterman somt ze soepeltjes op, de nieuwerwetse thema’s waar politici graag mee schermen bij nieuwe bouwprojecten: ,,Burgerinitiatief, anders bouwen, eigen regie, kleiner wonen, saamhorigheid, duurzaamheid en de bestrijding van eenzaamheid. Voor al deze punten hebben wij aandacht.’’ Theo Horsten, haar man, knikt en gaat verder: ,,Ons woonplan telt acht woningen. Wij willen dat de bewoners straks iets voor elkaar betekenen. ‘Wonen met aandacht voor elkaar’ is dan ook onze slogan.’’

Thuis, in hun ruime woning in de Heerenveense wijk De Heide, lichten de twee hun plannen toe. Op tafel liggen kaarten, schetsen en plattegronden. Oosterman: ,,Ik heb vroeger wel eens gekeken naar het idee van communes, maar daar móet je van alles. Daar hou ik niet zo van. In onze huidige wijk is echter geen sociale samenhang. Geen behoefte aan, denk ik. Er is geen dorpshuis of wijkcentrum en
geen jeu-de-boulesbaan of iets dergelijks. Wij kennen hier bijna niemand. Het is een mooie, ruime wijk, maar wij missen die samenhang.’’
Het zette het echtpaar aan het denken. ,,Wij hebben elkaar zes jaar geleden ontmoet enkomen allebei niet uit Friesland’’, zegt Horsten, die hiervoor in Assen woonde en in een appartement elders in Heerenveen. ,,In mijn leven heb ik al twintig adressen gehad, schat ik. Ik heb niet zoveel hechting met een bepaalde omgeving. Maar als ik ergens woon, wil ik wel graag contact met de buurt.’’

Daarnaast hebben de twee privé het nodige meegemaakt. Ze zijn gewend aan verandering. ,,Theo is gescheiden, ik ben weduwe’’, zegt Oosterman, die eerder in de Kop van Noord-Holland woonde. ,,Wij hebben ervaring met veranderende omstandigheden – ook wat betreft werk -–en met bijvoorbeeld ziekte. Wellicht sta je dan wat meer open voor een woonplan als dit. Dat zien wij in ieder geval ook bij de andere geïnteresseerden. De meesten zijn behoorlijk flexibel.’’

‘Niet heel gewoon’
Dat moet ook wel, vervolgt zij. Want het plan dat de twee hebben uitgedokterd op een lap grond van 2000 vierkante meter in het zuidelijke deel van de wijk Skoatterwâld, aan de andere kant van Heerenveen, is ,,niet heel gewoon’’. Hun initiatief heeft de naam Hofje Heerenveen gekregen, maar wordt ook wel ’t Paviljoen genoemd. De gemeente is enthousiast en zes van de acht woningen zijn al vergeven. De
toekomstige bewoners komen uit Friesland, maar ook uit Rotterdam, Amsterdam en Katwijk. Zij kenden elkaar nog niet.

De twee pakken de plattegronden en brochures er weer bij. Het wooncomplex wordt ovaalvormig en krijgt een gezamenlijke binnentuin. De appartementen (300.000 euro vrij op naam) hebben een woonoppervlak van 85 vierkante meter, zijn gelijkvloers, liggen aan het water en hebben ruime terrassen. Vooraan op het perceel staat een klein parkeerterrein ingetekend. Het complex herbergt ook een  gemeenschappelijke ruimte, waar de bewoners en hun bezoek kunnen biljarten of aan yoga kunnen doen.
Oosterman en Horsten bedachten ’t Paviljoen helemaal zelf en vonden later een architect, bouwer en installateur. Bij de start van hun project, twee jaar geleden, wisten ze heel goed wat ze wilden. ,,Wij willen iets voor anderen betekenen. Een plek bieden om elkaar te ontmoeten’’, zegt Oosterman. ,,We hopen op leuk contact. Dat komt wel goed. Ook met andere mensen in de buurt, iets verder weg,
hebben we al gesproken. Die komen koffiedrinken. Heel leuk!’’

Dertigers ook welkom
Horsten is duidelijk: iedereen is welkom. ,,Het ligt misschien voor de hand dat er wat oudere mensen komen wonen, die hun eigen huis met overwaarde hebben verkocht. Voorlopig is de jongste bewoner 56 en de oudste 80. Maar ik zou het ook heel leuk vinden als er straks dertigers of veertigers bij komen.’’ Van het opgeven van je privacy is echt geen sprake, benadrukt hij. ,,Tegelijkertijd weet je wel: ik
woon hier niet alleen.’’

Het echtpaar, dat van wandelen en fietsen houdt, vindt het mooi om anders te denken. Om te vernieuwen. ,,Er ligt een levensvisie aan ten grondslag, zo zie ik dat’’, zegt Oosterman. ,,Wij lopen allebei het liefst náást de paden’’, gaat haar man verder. Oosterman lacht en vult aan: ,,Dat klopt, wij lopen het liefst onverhard.’’

Nog een week of vier en al het papier- en vergunningswerk is rond. Daarna kan langzaamaan de bouw beginnen. Horsten en Oosterman denken over een jaar in ’t Paviljoen te wonen. De woorden ‘vervolg’ en ‘concept’ zijn al gevallen. ,,De gemeente is zeer gemotiveerd’’, weet Horsten. ,,Er is al geopperd om ons woonplan ook in andere dorpen uit te voeren. Dan wordt onze stichting dus eigenlijk een concept. Heel mooi dat iedereen dit zo leuk vindt. Maar als het eenmaal een pad is, dan geven wij de regie graag aan iemand over. Dan kunnen
wij weer een ander pad bewandelen.’’

 

(LC 27.01.21)

Lees verder

Heerenveen denkt aangiftengrens

15-01-2021

Heerenveen grijpt in. De gemeente overweegtbijstandsgerechtigden toe te staan giften te ontvangen, tot eengrens. Zij denkt aan 1200 euro per jaar.

Heerenveen zegt de regels die de gemeente Amsterdam hanteert ‘interessant’ en‘goed’ te vinden. Die gemeente houdt als grens voor giften 1200 euro per jaar aan.Pas boven dit bedrag hoeven inwoners die van de gemeente een uitkeringontvangen extraatjes van familie of vrienden te melden bij hun contactpersoon. Hetgaat dan om bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, boodschappen, de huur ofeen envelop met geld die af en toe op de deurmat valt.


Wethouder Hedwich Rinkes noemt het Amsterdamse model ,,ynteressant om teferkennen’’. Zij wil dat samen met de gemeenteraad doen, te beginnen opdinsdagavond 19 januari, tijdens een extra vergadering over de bijstandsaffaire.Zo’n relatief hoog grensbedrag is een goed startpunt, aldus Rinkes. ,,It jout watminder stress.’’ De exacte hoogte mag de raad bepalen. Wel is het vaak maatwerken kan de situatie per persoon verschillen. ,,Mar in bedrach is it helderst.’’


Een concreet grensbedrag is er nu niet in Heerenveen. Het toekennen vanuitkeringen gebeurt op basis van gesprekken met inwoners. Daarnaast laat degemeente zich leiden door de Participatiewet. Los van de hoogte van het bedragbepaalt de gemeenteraad of het deels vrijlaten van giften überhaupt de gewensteoplossing is, benadrukt Rinkes.


De gemeente komt in actie na de onrust die in Heerenveen is ontstaan na hetterugvorderen van bijstandsgeld door gemeenten, omdat familieledenboodschappen hebben betaald. Dit speelt in heel Nederland. Na een eerstevoorbeeld in het Noord-Hollandse Wijdemeren kwamen ook in Friesland verhalenlos. Zo telt Heerenveen zeker twee zaken. De bijstandsgerechtigden worden somsals fraudeurs bestempeld. Dat is zorgelijk, vinden veel politieke partijen inHeerenveen.

Rinkes begrijpt de zorgen. Zij zegt dat ook de gemeente beslissingen wil nemenmet het hart, niet alleen met het hoofd. ,,De minsklike maat.’’ Zeker in dezecoronatijd blijkt het erg belangrijk familie en vrienden om je heen te hebben. Eennetwerk voor hulp. ,,Wy komme as maatskippij dochs yn in wat nije faze.’’

Wel zijn er regels. Die blijven ook nodig, vindt Heerenveen. Niet voor incidentelehulp en giften zoals een boodschap, maaltijd, sinterklaascadeaus, een bezoek aande voedselbank of – heel praktisch – een zak tuinaarde als steun van je buurman.Dat mag gewoon, zegt Rinkes. Wel voor structurele zaken, zoals inkomen uit werkof een erfenis. In die gevallen hoeft de gemeente soms minder bij te springen enkan Heerenveen bijvoorbeeld 60 procent van de uitkering betalen in plaats van 100procent. ,,Sa wurket it.’’

Het uiteindelijke doel is jezelf weer kunnen redden, gaat de CDA-wethouderverder. ,,Wy wolle ús ynwenners nei selsstannigens helpe. De bystân sette wy itleafst tydlik yn.’’ De bijstand is vooral ook een landelijk onderwerp, besluit Rinkes.Via de Vereniging van Friese Gemeenten stuurt Heerenveen aan op een nationaaldebat. Daarnaast sprak Rinkes haar partijgenoot in Den Haag, Kamerlid RenéPeters. Samen met Marijke van Beukering van D66 heeft Peters een amendementopgesteld om gemeenten die de wet volgen niet langer te dwingen tot forseterugvorderingen. Volgende maand wordt dit behandeld.

(LC 14.01.21)

Lees verder

Heerenveen wilde 14.000 euro bijstand terugvorderen

04-01-2021


‘We hebben slapeloze nachten gehad, heel wat tranen vergoten’

De gemeente Heerenveen heeft bij meer bijstandsgerechtigden grote bedragen teruggevorderd, omdat ouders boodschappen voor hen betaalden.

Begin deze week bleek dat sommige gemeenten in Nederland grote bedragen terugeisen van bijstandsontvangers, omdat familieleden boodschappen voor hen deden. Deskundigen denken dat er honderden gevallen zijn in Nederland. Heerenveen kwam in minimaal twee gevallen in actie. Dat gaat niet op een prettigemanier, vertellen de ouders van een gedupeerde.

,,We zijn gemangeld. Weggezet als fraudeurs.” Het blijft even stil als de ouders van een vrouw in Heerenveen vertellen hoe ze zijn behandeld, omdat ze boodschappen voor hun kind betaalden. Hun dochter moest daarom 14.000 euro terugbetalen aan de gemeente Heerenveen. Het is het tweede voorbeeld dat deze week naar boven komt in Heerenveen. Om hun dochter te beschermen, willen de ouders anoniem hun verhaal doen. Hun namen zijn wel bij de redactie bekend.

,,Ja, we betaalden regelmatig boodschappen voor onze dochter. En tijdens een gesprek met een ambtenaar van sociale zaken in het voorjaar van 2018 vertelde ik dat. Ik had geen idee dat dat niet mocht”, vertelt de moeder. Die opmerking was het begin van een nachtmerrie die bijna een jaar duurde. ,,De gemeente wilde onze bankafschriften en kassabonnetjes zien van de afgelopen vier jaar”, zegt de vader. ,,Wie bewaart nu vier jaar kassabonnetjes van de supermarkt? Ze wilden bewijsstukken hebben van wat wij betaald hebben. Ik heb het vertikt die bankafschriften te geven.”

Desalniettemin trok de gemeente Heerenveen de conclusie dat er sprake was van fraude. Op basis van Nibud-cijfers voor dagelijks levensonderhoud berekende de gemeente dat de vrouw ruim 14.000 euro moest terugbetalen. ,,En dat geld moest in maandelijkse termijnen worden afbetaald. Ze zou 24 jaar bezig zijn om het bedrag te betalen’’, vervolgt de vader. ,,Ze kwam volgens de ambtenaren niet in aanmerking voor schuldsanering, er was immers sprake van fraude, zo lieten ze ons weten.”

De ouders lieten het er echter niet bij zitten. Niet alleen was het bedrag dat ze aan boodschappen voor hun dochter uitgegeven hadden bij lange niet zo hoog, de maatregel voelde als een groot onrecht. ,,Je bent te goeder trouw, je helpt je kind en je wordt weggezet als fraudeur. Ik word weer kwaad als ik er aan denk”, verteltde vader. ,,En het stomme is dat een ambtenaar ons vertelde dat boodschappen niet mogen, maar we hadden wel af en toe kleren voor haar mogen kopen”, zo verbaast zijn vrouw zich nog steeds.

Ze dienden een bezwaarschrift in en werden uitgenodigd voor een hoorzitting op het gemeentehuis. ,,De voorzitter van de bezwarencommissie vroeg aan de ambtenaren hoeveel geld deze operatie de gemeente gekost had. Ik vroeg de ambtenaren tot drie keer toe hoe ze dit verhaal met droge ogen konden vertellen.Dat het om mensen gaat.”

Het duurde nog drie maanden voordat de bezwarencommissie met haar oordeel kwam. De regels waren niet geschonden, het halen van boodschappen was niet onverenigbaar met de Participatiewet. De terugvordering van 14.000 euro kwam te vervallen. ,,We hebben slapeloze nachten gehad, heel wat tranen vergoten. Onze dochter en ons kleinkind hebben hier erg onder geleden. Alleen de gedachte al dat ze naar het gemeentehuis moet, doet haar in tranen uitbarsten.”

Ze hebben lang getwijfeld om hun verhaal te delen. Uit angst voor mogelijke gevolgen voor hun dochter, vertelt de vader. ,,Maar we doen dit ook om te voorkomen dat andere mensen hetzelfde moeten meemaken. Dit beleid moet gewoon stoppen. Wij konden voor onze dochter opkomen en ons verweren. Maar er zijn ook mensen in de bijstand die dat misschien niet kunnen. Het is nu bijna twee jaar geleden, maar we hebben nog steeds verdriet om wat ze je kunnen aandoen, hoe je bejegend wordt.”

(LC 02.01.21)

Lees verder

Zuidoosten van Fryslân herkent woonvisie provincie niet

03-12-2020

Vijf gemeenten sturen brief aan het provinciebestuur

Om het woonbeleid in Fryslân goed in te vullen moet de provincie meer oog hebben voor woonbehoeften op de korte termijn. Denk aan de effecten van de coronacrisis, de mogelijke komst van de Lelylijn, leegloop van winkels in het centrum van steden en de toename van woningbouwinitiatieven vanuit de dorpen. Dit schrijft burgemeester Ellen van Selm in een brief aan de provincie, namens haar eigen gemeente Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Opsterland,Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Leegstand
Van Selm reageert met de brief op het concept-beleidsplan Wonen 2020-2030 van de provincie Fryslân. In dit plan schetst de provincie welke prioriteiten er zijn voor woonbeleid in de komende tien jaar. De provincie legt de nadruk op het voorkomen van woningoverschot en leegstand, kwaliteitsverbetering van de verouderde woningvoorraad en het tegemoetkomen aan de vraag van mensen met een tijdelijke woonbehoefte, zoals seizoenswerkers, spoedzoekers en arbeidsmigranten.

Om tot een conceptvisie te komen, heeft de provincie overlegd met de Staten en met gemeenten, via het Wenje Oerlis. Ook is gekeken naar bevolkingsprognoses en naar de Omgevingsvisie. De provincie spreekt in de visie van ‘een plan met breed draagvlak’. Maar de vijf gemeenten inZuidoost-Fryslân missen nog veel punten in het plan en delen een lange lijst met tips, opmerkingen en aanbevelingen.
Ook spreken de gemeenten een aantal conclusies tegen die in de conceptvisie staan. Zo staat daarin te lezen dat in alle regio’s en gemeenten in Fryslân, behalve in Leeuwarden, sprake is van een sterkedaling van de bevolking de komende tien jaar. De vijf zuidoostgemeenten denken dat dit per gemeente verschilt.

Ook herkennen zij zich niet in de conclusie dat er per saldo voldoendewoningen in Fryslân beschikbaar komen in de komende tien jaar. ‘Wij zien in de regio Zuidoost een tekort voor de genoemde periode. Alhoewelwij behoedzaam omgaan met woningbouw in onze dorpen, hebben wij meer woningbouwruimte nodig dan geprognosticeerd’, schrijft Van Selmin de brief.

Lokaal initiatief
Volgens Van Selm zijn er in de dorpen veel initiatieven voor woningbouw, bijvoorbeeld in Terwispel waar een groep inwoners heel serieus bezig iseen uitbreidingsplan te ontwikkelen. ‘Ze hebben lokaal de financiering geregeld en het plan voorziet zelf in een aantal sociale huurwoningen’,aldus Van Selm. De gemeenten missen onderscheid tussen de regio’s in het beleidsplan.
Ook besteedt het plan wat hen betreft weinig aandacht aan de leefbaarheid in de dorpen en het levendig houden van stedelijke centra als Drachten en Heerenveen en kernen als Oosterwolde, Wolvega en Gorredijk. Dat vinden de vijf gemeenten een gemiste kans, zeker in het kader van het geld voor de Regiodeal dat mede besteed wordt aan dit doel.

(FD 02.12.20)

Lees verder

HEERENVEEN | Woontoren met 92 sociale huurappartementen

09-11-2020

De nieuwe woontoren aan het Burgemeester Kuperusplein wordt van WoonFriesland. Dit verhuurbedrijf laat het voormalige postkantoor slopen, waarna nieuwbouw volgt. In de toren komen 92 sociale huurappartementen. Burgemeester en wethouders van Heerenveen vergaderen in december voor het eerst over het plan. In het voorjaar mag de gemeenteraad zich er vervolgens over uitlaten.

De sloop van het oude postkantoor kan aan het einde van de zomer van 2021 beginnen, geeft WoonFriesland aan, als alle inspraak- en aanbestedingstermijnen tenminste soepel worden doorlopen. De bouw start vervolgens in november of december. Over het investeringsbedrag doet het woonbedrijf geen uitspraken. Dat is marktgevoelige informatie bij de aanbesteding.
,,Het is een belangrijk project’’, geeft wethouder Jaap van Veen aan. ,,Wij hebben hier samen met WoonFriesland hard aan gewerkt. In de sociale huursector is schaarste. De wachtlijsten worden langer. De gemeenteraad heeft daar ook vaak aandacht voor gevraagd, en terecht. Daarom ben ik zo blij met dit plan.’’

Van Veen hoopt dat er na de bouw doorstroming plaatsvindt op de huizenmarkt. ,,Deze woontoren is bedoeld voor jong en oud, voor starters en senioren. Als er ouderen naartoe verhuizen, komen hun huizen weer vrij. Je wilt de markt zo toch een beetje sturen. Met een aantrekkelijk project gaat dat beter. Wij verleiden mensen als het ware naar het centrum te gaan. Daar zijn ook de voorzieningen.’’
Tegelijkertijd zijn er ideeën om onder het Kuperusplein een grote parkeergarage aan te leggen. Dit moet nog beter onderzocht worden, vertelt Van Veen. Het plein is nu al een parkeerterrein. De kans bestaat dat er een parkeerlaag bijkomt, al dan niet in combinatie met een park. ,,Dat is het mooist. Maar het kost ook geld.’’

Met een nieuwe parkeergarage kan Heerenveen de ‘parkeerclaim’ afkopen van vrijwel alle nieuwe woonprojecten in het centrum. Regels schrijven voor dat er in een straal van 500 meter van een nieuwe woning genoeg parkeerruimte moet zijn. Een andere optie hiervoor is het P2-terrein bij het Abe Lenstra-stadion, achter appartementencomplex La Ronduite.

Lees verder
 • Heerenveen
 • Jubbega
 • Akkrum
 • De Knipe
 • Oudeschoot
 • Nieuwehorne
 • Aldeboarn
 • Nes
 • Oranjewoud
 • Oudehorne
 • Hoornsterzwaag
 • Tjalleberd
 • Mildam
 • Katlijk
 • Bontebok
 • Luinjeberd
 • Haskerdijken
 • Terband
 • Gersloot
 • Nieuwebrug
 • Nieuweschoot