Heerenveen

HEERENVEEN | Prestatieafspraken

21-12-2018

In de gemeente Heerenveen worden in 2019 63 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Het gaat om een investering van 8,3 miljoen euro.
Heerenveen heeft hierover afspraken gemaakt met woningcorporaties Accolade, Elkien en WoonFriesland  en met Huurdersbelangenvereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad.

Deze organisaties gaan extra aandacht besteden aan duurzaamheid en het voorkomen van problematische schulden bij huurders.
De gemeente werkt de komende tijd onder meer aan warmteplannen. Hierin staat hoe wijken en buurten aardgasloos gemaakt kunnen worden. Daarnaast investeren de woningcorporaties volgend jaar zo’n 16 miljoen euro in onderhoud en verduurzaming van bestaande huurhuizen. Er is ook extra geld voor leefbaarheid: 670.000 euro. Hiervoor worden buurtbeheerders ingezet. Het bedrag is tevens bedoeld
voor activiteiten met bewoners om de woonomgeving te verbeteren. Er komt meer aandacht voor kwetsbare groepen, is de bedoeling.

De zogeheten prestatieafspraken worden elk jaar gemaakt in het kader van de herziene Woningwet.

Lees verder

HEERENVEEN | Litouws bedrijf plaatst zonnepanelen op gemeentepand

27-11-2018

De gemeente Heerenveen laat zonnepanelen plaatsen op het dak van het gemeentelijke pand Werkstate aan de Trambaan in Heerenveen, als onderdeel van de gemeentelijke doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Het bedrijf uit de Litouwse hoofdstad Vilnius plaatst de panelen als onderaannemer van Zonel Energy uit Heerenveen.

Lees verder

HEERENVEEN | Snellere afname werklozen

22-10-2018

Meer uitkeringsgerechtigden dan verwacht zijn de afgelopen negen maanden in de gemeente Heerenveen aan een baan geholpen. Sinds
januari verruilden 118 mensen hun uitkering voor een baan. Hiermee is het doel van de gemeente bereikt.

De ambitie van Heerenveen was voor het einde van het jaar honderd mensen aan werk te helpen. Ambtenaren onderhouden zeer intensief contact met zowel werkzoekenden als bedrijven in de regio. Hierdoor zijn matches sneller mogelijk.

Lees verder

Pandjesbaas geweerd uit Nieuwebrug

18-10-2018

De vergunning voor kamerverhuur in Nieuwebrug is van de baan. Er komen definitief geen twaalf wooneenheden in een woonboerderij aan
de Leeuwarderstraat. Dat advies heeft de bezwarencommissie van de gemeente Heerenveen gegeven. Deze commissie was ingeschakeld vanwege een geschil tussen de adspirant koper en de omwonenden.

Het college van burgemeester en wethouders had de vergunning voor het realiseren van twaalf wooneenheden in de woonboerderij aan de Leeuwarderstraat 220 toegezegd, mits de aanvrager in gesprek zou gaan met het dorp. De partijen kwamen niet tot een compromis en
de omwonenden dienden een bezwaar in bij de gemeente. Inmiddels is het pand verkocht aan een derde partij.

De bezwarencommissie vindt dat ,,de aanvrager niet als belanghebbende kan worden aangemerkt’’. Op het momentdat hij de vergunning kreeg, was hij namelijk geen eigenaar van het pand. De gemeente was van dit feit niet op de hoogte; alleen de vergunningaanvraag
was bekend en toegewezen. Aanvrager van de vergunning is een pandjesbaas die in Heerenveen en omstreken meerdere panden bezit en ombouwt voor kamerverhuur. Omwonenden hebben vaker hun verhaal gedaan rondom misstanden in zijn huizen. Er zou sprake zijn van excessief drugsgebruik en de panden zouden onveilig zijn. Omwonenden van het pand wilden daarom voorkomen dat deze man zijn imperium uit zou breiden naar Nieuwebrug.
Daarnaast is het pand, zo wordt in het rapport van de bezwarencommissie beschreven, in slechte staat. Er is een grote investering nodig om de woonboerderij op te knappen. Dorpelingen zijn bang dat de pandjesbaas dat niet zou doen.
Als laatste adviseert de commissie de gemeente een beleid rondom kamerverhuur op te stellen. Dit is niet de eerste keer dat hiertoe opgeroepen wordt: buren van andere panden van de pandjesbaas vroegen in juli al om adequate maatregelen van de gemeente.

Betrokken wethouder Jaap van Veen zei twee weken geleden tegen de raad dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid is rondom kamerverhuur.

 

Lees verder

Zuidoost wil 3750 huizen bijbouwen

24-09-2018

Tot 2026 willen de vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland ruimte voor maximaal 3750 nieuwe huizen. Het grootste deel komt in Heerenveen en Smallingerland.

De vijf - Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf - maakten in 2013 afspraken met de provincie over het aantal huizen dat ze samen bij mogen bouwen. Die afspraken lopen nog tot 2020 maar worden nu bijgesteld om tot 2026 mee te kunnen. Uit de bevolkings- en huishoudensprognose die de provincie vorig jaar uitbracht, wordt uitgegaan van een groei van maximaal 3400 huishoudens in Zuidoost-Friesland. Met hun voorstel hopen de vijf gemeenten op die groei in te kunnen spelen.

Doel is om ‘kwalitatief’ bij te bouwen, wat onder meer betekent dat de nieuwe huizen duurzaam moeten zijn en inspelen op de vergrijzing.
Van alle nieuw te bouwen woningen nemen Heerenveen en Smallingerland ieder bijna een derde voor hun rekening. Volgens de plannen
die nu ingediend zijn bij de provincie mag Heerenveen straks tot 1251 nieuwe huizen bouwen en Smallingerland 1313. De verdeling is gemaakt op basis van de verwachte bevolkingsgroei in de afzonderlijke gemeenten.

Of die woningen in grootschalige nieuwbouwwijken komen, is de vraag. De vijf zijn het er met de provincie over eens dat hier terughoudend
mee omgegaan moet worden. Ook omdat er door onder meer het sluiten van scholen en winkels ruimte ontstaat om te bouwen binnen
de dorpen.
Zo stelt de gemeente Heerenveen voor om in de hoofdplaats 70 procent van de nieuwe woningen ‘buitenstedelijk’, oftewel aan
de rand, te bouwen en 30 procent binnen de dorpsgrenzen. In de dorpen rondom Heerenveen is die verdeling 60 tegenover 40 procent.
De gemeente Ooststellingwerf mag in het voorstel maximaal 256 woningen bijbouwen maar heeft in maart aanvullende afspraken gemaakt
met gedeputeerde Klaas Kielstra. Vanwege de grote vraag naar bouwkavels in de gemeente kan het maximale aantal groeien naar 305,
mits deze binnen de dorpskernen verrijzen. 56 zorgwoningen die gepland staan in Haulerwijk en Oosterwolde tellen niet mee in het maximum. Eerder drukten deze wel op het nieuwbouwtotaal. Opsterland verdeelt de te bouwen woningen bijna evenredig over binnen-
(45 procent) en buitenstedelijke (55 procent) projecten. Inbreiding blijft gaan voor uitbreiding, laat het college weten in een brief aan de
raad. Uitbreiden moet voornamelijk bij de vier grote dorpen in de gemeente gebeuren: Gorredijk, Ureterp, Bakkeveen en Beetsterzwaag.

De provincie brengt in 2019 nieuwe prognoses uit van de bevolkingsgroei. Op basis daarvan worden de huidige plannen voor extra woningen in 2020 opnieuw bekeken.

Lees verder
 • Heerenveen
 • Jubbega
 • Akkrum
 • De Knipe
 • Oudeschoot
 • Nieuwehorne
 • Aldeboarn
 • Nes
 • Oranjewoud
 • Oudehorne
 • Hoornsterzwaag
 • Tjalleberd
 • Mildam
 • Katlijk
 • Bontebok
 • Luinjeberd
 • Haskerdijken
 • Terband
 • Gersloot
 • Nieuwebrug
 • Nieuweschoot