HEERENVEEN | Elke wijk zijn eigen GGD’er

De wijk-GGD’er is een succes in Heerenveen. De GGD overweegt dergelijke hulpverleners nu in de hele provincie in te zetten.

Aan een voorstel wordt momenteel gewerkt. Daarin staat onder meer dat er een proef zou moeten komen, waarin wijk-GGD’ers gemeenten gaan ondersteunen bij de hulp aan ‘kwetsbare doelgroepen’. Hiertoe vallen onder anderen personen met verward gedrag.
Momenteel werken vier Friese gemeenten met een wijk-GGD’er. Heerenveen startte er als eerste mee, en wel op 1 januari 2018. De
gemeente haakte met nog twaalf andere aan bij een landelijke pilot met als doel de overlast door verwarde personen terug te dringen.
Reden hiertoe was het groeiend aantal politiemeldingen hierover, aldus wethouder Jelle Zoetendal. Later kwamen Achtkarspelen,
Smallingerland en De Fryske Marren met een dergelijke hulpverlener. De wijk-GGD’ers wisselen onderling ervaringen uit.

De instantie voor de geestelijke gezondheidszorg zegt de komst van de functionaris toe te juichen. Het lastige is volgens de GGD echter dat de aanpak per gemeente verschilt. En dat kan onduidelijkheid scheppen voor ketenpartners zoals de politie, aldus de GGD in een reactie.

Een wijk-GGD’er is de schakel tussen mensen met problemen en organisaties als onder meer gemeente, politie, GGD en woningcorporaties. Hij of zij zoekt personen met verward gedrag op en stemt passende hulp af met instanties met het doel om
escalaties te voorkomen. In Heerenveen liep het aantal meldingen over verwarde personen sinds de invoering van de wijk-GGD’er in een jaar tijd van 400 met 80 terug. ,,En dy daling set troch’’, aldus wethouder Zoetendal.