HEERENVEEN | Hoe willen mensen wonen

Enquête – hoe willen mensen wonen

Heerenveen wil van haar inwoners weten hoe zij het liefst willen wonen en of dit nog wel aansluit bij het woningaanbod in de gemeente. Tienduizend inwoners wordt om hun mening gevraagd. Willekeurig gekozen inwoners ontvangen een brief. Voor starters is een aparte vragenlijst opgesteld. De uitkomsten worden meegenomen in de woonvisie van volgend jaar.

 

<LC 19.08.21>