HEERENVEEN | Meer geld voor gezinnen met problemen

Heerenveen wil zogenoemde multiprobleemgezinnen beter helpen. Hiervoor maakt de gemeente de komende vier jaar 110.000 euro per jaar vrij. Het geld is bedoeld voor een nieuwe aanpak, waarbij de betrokken gezinnen zich meer gehoord en gezien voelen. Gezinnen met meerdere problemen hebben soms al generaties lang negatieve ervaringen met hulpverlening en hebben langdurig problemen met huisvesting, verslavingen, financiën of geweld. Voor deze mensen is de extra hulp bedoeld.

Fries huurderssteunpunt voor steuntje in de rug

Op de website www.frieshuurderssteunpunt.nl kunnen inwoners van heel Frieslan bekijken welke (financiële) regelingen of vergoedingen er zijn om gebruik van te kunnen maken.