HEERENVEEN | Prestatieafspraken

In de gemeente Heerenveen worden in 2019 63 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Het gaat om een investering van 8,3 miljoen euro.
Heerenveen heeft hierover afspraken gemaakt met woningcorporaties Accolade, Elkien en WoonFriesland  en met Huurdersbelangenvereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad.

Deze organisaties gaan extra aandacht besteden aan duurzaamheid en het voorkomen van problematische schulden bij huurders.
De gemeente werkt de komende tijd onder meer aan warmteplannen. Hierin staat hoe wijken en buurten aardgasloos gemaakt kunnen worden. Daarnaast investeren de woningcorporaties volgend jaar zo’n 16 miljoen euro in onderhoud en verduurzaming van bestaande huurhuizen. Er is ook extra geld voor leefbaarheid: 670.000 euro. Hiervoor worden buurtbeheerders ingezet. Het bedrag is tevens bedoeld
voor activiteiten met bewoners om de woonomgeving te verbeteren. Er komt meer aandacht voor kwetsbare groepen, is de bedoeling.

De zogeheten prestatieafspraken worden elk jaar gemaakt in het kader van de herziene Woningwet.