HEERENVEEN | Van Wijnen schaalt woningbouw op

Bouwbedrijf Van Wijnen wil in rap tempo woningen gaan bouwen voor vluchtelingen, statushouders en lokale woningzoekenden. De nieuwe Heerenveense huizenfabriek wordt nu al opgeschaald.

Vanaf 1 juli zou de productie in Heerenveen van start gaan en zou men uiteindelijk toewerken naar 4000 verplaatsbare woningen per jaar.

Maar nu wil Van Wijnen na de bouwvak iedere dag vijf woningen extra produceren, zodat er per augustus iedere maand honderd woningen meer kunnen worden geplaatst. Hoeveel huizen er in totaal dagelijks uit de fabriek komen, is volgens woordvoerster Anneke Lips lastig te voorspellen. ,,Je hebt te maken met planningen. We werken vraaggestuurd, er moet eerst een concrete locatie zijn en commitment om te gaan produceren.’’

Lips: ,,We gaan sneller opschalen om zo te voldoen aan de enorme vraag die er ligt, als gevolg van de stroom vluchtelingen uit Oekraïne, bovenop het tekort voor statushouders en lokale woningzoekenden.’’ De woningen kunnen snel en overal in Nederland geplaatst worden. De enige voorwaarde die Van Wijnen stelt, is dat gemeenten meedoen en zo snel mogelijk locaties beschikbaar maken. Dit kan variëren van een plek op een industrieterrein, een braakliggend stuk grond in dorp of stad of ergens in een weiland. Verschillende gemeenten hebben al interesse getoond.

Heerenveen heeft van Van Wijnen een aanbod gekregen om op de VDL-locatie, waar nog een stuk grond braak ligt, veertig woningen te plaatsen. ,,Het gesprek moet nog plaatsvinden, het kan ook zijn dat de gemeente een andere locatie in gedachten heeft’’, zegt Lips. Gemeentewoordvoerster Suzan IJdema bevestigt dat er een aanbod ligt. ,,Binnenkort laten we ons hierover informeren, op basis daarvan gaan we ons oordeel vellen.’’ De bouwer heeft inmiddels een brief de deur uit gedaan aan alle gemeenten in Nederland. Lips: ,,We denken zelf aan honderd woningen per project, zodat het mini-wijkjes kunnen worden.’’ De vanaf-prijs van de woningen start rond de 119.000 euro plus 5000 euro voor het ontwerp (zonder grond). Er zijn vijf verschillende types beschikbaar. ,,We adviseren gemeenten die ze afnemen om ze aan te bieden in het segment van sociale huur.’’

,,We voelen ons geroepen om crisishulp te bieden die nodig is, het idee is om de helft beschikbaar te maken voor vluchtelingen en statushouders. Die woningen gaan we ook inrichten, er is een team opgetuigd dat zich daarmee zal bezighouden. Oekraïners komen hier met een paar tassen en hebben niets. Het is wel fijn dat je dan in een woonklare woning komt.’’

De andere helft van de gebouwde woningen is voor andere mensen die een huis zoeken. Van Wijnen adviseert die voor vijftig procent toe te wijzen aan lokale woningzoekenden om maatschappelijk draagvlak te behouden.

 

<LC 27.04.22>