Heerenveen | Wooncorporatie Elkien matigt ambitie verduurzaming huizen

Woningcorporatie Elkien zingt een toontje lager over het verregaand energiezuinig maken van alle 20.000 huurwoningen vóór 2030.

Bestuurder Harro Eppinga laat het jaartal los, dat eind 2015 door zijn voorganger Alex Bonnema als deadline voor de omvangrijke en kostbare operatie de wereld was ingeslingerd. ,,De ambiteuze duurzaamheidsdoelen strookten niet helemaal met de betaalbaarheid en de wensen van de huurders’’, aldus Eppinga, die in februari bij Elkien begon.

In het deze week vastgestelde jaarverslag spreekt Eppinga van een gedwongen herijking. De aannemersprijzen zijn door de aantrekkende economie gestegen, terwijl de verhoopte daling van de prijzen van zonnepanelen en andere vormen van aardgasvermijding en -besparing tegenviel. In die omstandigheden zou een strikte uitvoering van de in 2015 gelanceerde campagne de huren te veel opdrijven. Elkien stelt betaalbare woonlasten en tevreden huurders boven energiebesparing, dat was ook voor Bonnema uitgangspunt.  

,,Een koprinner betellet in priis’’, zegt directiewoordvoerder Nikkie Smit, ,,mar dy mei net te heech wurde.’’ Het energieneutraal maken van duizend woningen per jaar tussen 2015 en 2030 is niet  haalbaar. De markt van vraag en aanbod heeft die ambitie doorkruist. De nieuwe doelstelling is dat het Elkien-bezit zo gauw mogelijk ,,gemiddeld energieneutraal’’ zal worden, zonder dat dit leidt tot hogere woonlasten voor de huurder. 

,,Dat is ambysjeuzer as gemiddeld energielabel-B’’, aldus Smit. Eind vorig  jaar had één op de vijf Elkien- woningen E of hoger. Ruim 40 procent viel onder de labels C en D. 

Die huizen zijn lang niet allemaal tegen redelijke kosten om te bouwen tot woonruimten waar de gasen stroommeters over een heel jaar een verbruik van 0 aangeven. 

Bij woningverbetering stelt Elkien zich ten doel om moeilijke complexen in elk geval klaar te maken voor het gasloze tijdperk. Gaskachels en -fornuizen blijven erin, maar de isolatie  en de ventilatie worden al toegesneden op stroom als warmtebron. 

Het geeft de corporatie de ruimte om te kijken wat er met de  kleinverbruikersprijs van aardgas gebeurt en om in te haken op een eventueel aanbod van geothermie, warmte uit de diepe ondergrond.