HEERENVEEN | Woontoren met 92 sociale huurappartementen

De nieuwe woontoren aan het Burgemeester Kuperusplein wordt van WoonFriesland. Dit verhuurbedrijf laat het voormalige postkantoor slopen, waarna nieuwbouw volgt. In de toren komen 92 sociale huurappartementen. Burgemeester en wethouders van Heerenveen vergaderen in december voor het eerst over het plan. In het voorjaar mag de gemeenteraad zich er vervolgens over uitlaten.

De sloop van het oude postkantoor kan aan het einde van de zomer van 2021 beginnen, geeft WoonFriesland aan, als alle inspraak- en aanbestedingstermijnen tenminste soepel worden doorlopen. De bouw start vervolgens in november of december. Over het investeringsbedrag doet het woonbedrijf geen uitspraken. Dat is marktgevoelige informatie bij de aanbesteding.
,,Het is een belangrijk project’’, geeft wethouder Jaap van Veen aan. ,,Wij hebben hier samen met WoonFriesland hard aan gewerkt. In de sociale huursector is schaarste. De wachtlijsten worden langer. De gemeenteraad heeft daar ook vaak aandacht voor gevraagd, en terecht. Daarom ben ik zo blij met dit plan.’’

Van Veen hoopt dat er na de bouw doorstroming plaatsvindt op de huizenmarkt. ,,Deze woontoren is bedoeld voor jong en oud, voor starters en senioren. Als er ouderen naartoe verhuizen, komen hun huizen weer vrij. Je wilt de markt zo toch een beetje sturen. Met een aantrekkelijk project gaat dat beter. Wij verleiden mensen als het ware naar het centrum te gaan. Daar zijn ook de voorzieningen.’’
Tegelijkertijd zijn er ideeën om onder het Kuperusplein een grote parkeergarage aan te leggen. Dit moet nog beter onderzocht worden, vertelt Van Veen. Het plein is nu al een parkeerterrein. De kans bestaat dat er een parkeerlaag bijkomt, al dan niet in combinatie met een park. ,,Dat is het mooist. Maar het kost ook geld.’’

Met een nieuwe parkeergarage kan Heerenveen de ‘parkeerclaim’ afkopen van vrijwel alle nieuwe woonprojecten in het centrum. Regels schrijven voor dat er in een straal van 500 meter van een nieuwe woning genoeg parkeerruimte moet zijn. Een andere optie hiervoor is het P2-terrein bij het Abe Lenstra-stadion, achter appartementencomplex La Ronduite.