HEERENVEEN | Woonvisie

In het centrum van Heerenveen moet meer woonruimte komen, vindt de gemeente. ‘Dáár zijn de voorzieningen. En zo wordt het levendiger.’ Er liggen veel plannen klaar.

Het gebeurde vlak voor de zomerstop. Onder de niet al te sexy werktitel
‘Addendum op de Woonvisie’ besloot de Heerenveense gemeenteraad eind juni
het woonplan 2015-2020 met ten minste twee jaar te verlengen. Maar wel met een
paar aanvullingen en nieuwe regels. En die blijken grote gevolgen te hebben.
In de aanvullingen wordt wonen in het centrum van Heerenveen veel meer
benadrukt, zegt wethouder Jaap van Veen. ,,Daar ligt momenteel onze focus. In de
eerdere woonvisie was dit onvoldoende geregeld. Bij het maken en beoordelen
van plannen gaat het centrum nu echt voor.’’ Hiervoor pleitte vorig jaar ook de
Burgertop (G1000) in Heerenveen. Voor de omliggende dorpen is even iets minder
aandacht, al wordt er ook in de centra van Akkrum en Jubbega geïnvesteerd.

Als gevolg van het besluit in juni zijn veel plannen na de zomer in een
stroomversnelling gekomen, vertellen Van Veen en gemeentelijk projectleider Jan
Westrik. Zo liggen er voor het centrum vijf concrete initiatieven klaar. Het meest in
het oog springend is de bouw van een grote woontoren aan het Burgemeester
Kuperusplein, op de plek van het oude postkantoor. In de toren (zie kader) komen
92 woningen.
De andere vier projecten zijn vooral appartementencomplexen, soms met een of
twee vrijstaande woningen erbij om het plan rendabel te maken. Er verschijnen
wooncomplexen aan de K.R. Poststraat (18 appartementen en 1 woning), de
Nieuwstraat (35 appartementen en 2 woningen), de Kerkstraat (voormalige
discotheek De Muis, 17 appartementen) en de Van Riesenstraat (9 woningen). Al
deze projecten kunnen binnenkort van start.

Dat is niet alles. Tevens wordt gewerkt aan een plan aan de Gedempte Molenwijk.
Het gaat hier om een inpandige verbouwing. Wel krijgt het bestaande gebouw er
een extra laag bij op. In het pand komen straks 14 (huur)appartementen.
Daarnaast zijn her en der in het centrum woningen beschikbaar gekomen boven
winkels, zoals boven de Kruidvat en de Wibra aan de Dracht en de Pleinweg.
Daarnaast is vrij recent aan het Breedpad een project opgeleverd van woonbedrijf
Accolade met 16 eengezinswoningen.

In een iets ruimere cirkel telt ook het ‘Polenpand’ aan het Stationsplein mee.
Samen met de buurt en met de eigenaar van het gebouw, waarin nu nog
voornamelijk Poolse arbeidsmigranten wonen, ontwikkelt de gemeente
nieuwbouwplannen voor deze plek. Dat duurt echter nog even.
,,Die eerste vijf projecten zijn heel concreet’’, zegt projectleider Westrik. ,,De rest
ook wel, maar bijvoorbeeld de Gedempte Molenwijk is geen nieuwbouw maar
verbouw van een bestaand pand. Hieraan wordt een bouwlaag toegevoegd.’’ En
het Stationsplein ligt voor de gemeente feitelijk niet in het centrum.

,,Hoe dan ook: er gebeurt van alles’’, filosofeert wethouder Van Veen nog even
verder. ,,Wat wonen betreft kijken wij ook naar de randen van de Dracht en naar
het Molenplein, waar nu retailpanden leegstaan. Dan moet je denken aan de orde
van grootte van de Nieuwstraat en niet aan die van het oude postkantoor. Dus
eerder een plan met 35 dan met 90 appartementen.’’
I
n 2016 kreeg Heerenveen van de provincie 1313 ‘wooneenheden’ toegewezen.
Die golden voor een periode van tien jaar. ,,Wij hadden destijds niet specifiek een
doel daarbij voor het centrum. Nu is die focus er wél’’, zegt de wethouder.
In de periode 2016-2020 zijn er ongeveer 300 woningen gebouwd. Op de teller
staan dus nog 1000 wooneenheden. Hiervan wil de gemeente tussen 2020 en
2026 zo’n 300 gebruiken voor het centrum. Naast Jubbega, Nieuwehorne en
Tjalleberd slokt met name de Heerenveense wijk Skoatterwâld de rest van het
quotum op. In het centrum van Heerenveen moeten vooral sociale huurwoningen,
huurhuizen in de vrije sector (boven 737 euro huur) en koophuizen in het
middensegment (150.000 tot 300.000 euro) komen.

Ontwikkelaars en bouwbedrijven willen wel, merkt Van Veen. ,,Het is mooi dat zij er
instappen, zeker in deze tijd. En dat zij openstaan, ook al is dat officieel niet altijd
verplicht, voor overleg met de buurt. Zoals over het rendement van zonnepanelen
van de buren van een nieuwbouwplan – als je ergens iets hoogs gaat bouwen en
de panelen ineens in de schaduw komen te staan. Dan compenseert de
ontwikkelaar voor het rendementsverlies. Tja, bouwen in het centrum is complex.’’

De gemeente zelf luistert eveneens. Zo krijgt het nieuwe appartementencomplex
aan de K.R. Poststraat straks niet vier maar drie lagen. ,,Om die reden hebben wij
zelfs een andere ontwikkelaar genomen. We hebben geluisterd naar de buurt.’’

 

(LC 07.11.20)