Het is er op of er onder.. | Symposium De Bewonersraad

Op 16 oktober zijn alle partijen in het veld uitgedaagd: gemeenten, provincie, corporaties, huurdersverenigingen, bouwers; wakker geschud door de sprekers Diederik Samsom (voorzitter klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’) en professor dr. Ruud Veltenaar, onder leiding van Marijke Roskam.

Doel was om een appel te doen op betrokken partijen om zich uit te gaan spreken over een gezamenlijke aanpak van de energietransitie in Friesland, met betaalbaarheid voor de sociale volkshuisvesting voorop.


Initiatiefnemer was De Bewonersraad.
De Bewonersraad is de grootste huurdersvereniging in Friesland met bijna 31.000 leden. De leden zijn huurders van corporatiewoningen.
In het kader van zijn 25-jarig bestaan daagde De Bewonersraad zijn stakeholders en relaties uit over bovenstaande. 
 

--------------------

 

Leeuwarden, 12 oktober 2018
 

Voor meer informatie:
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
Frank JHE van den Broek, tel. 058 – 216 5457 of 06 – 2222 5888