Hoe scoren de Friese corporaties?

Friese woningcorporaties scoren rond het landelijk gemiddelde van een 7,6 als het gaat om de tevredenheid van de huurders, aldus het tevredenheidsonderzoek van branchevereniging Aedes.

Accolade scoorde op het huurdersoordeel gemiddeld een B
Elkien een C
Thús Wonen een B
Wonen Noordwest Friesland een B
Woningstichting Weststellingwerf een B
WoonFriesland heeft geen cijfers op het huurdersoordeel. Op dit onderdeel voert de corporatie zelf gerichte metingen uit. De huidige conclusies zijn verwoord in een persbericht van WoonFriesland

Hierbij alvast een indruk, alle cijfers van de Friese corporaties op een rijtje in een infographic:

Factstheet Accolade
Factsheet Elkien
Factsheet Thús Wonen
Factsheet Wonen Noordwest Friesland
Factsheet Woningstichting Weststellingwerf
Factsheet WoonFriesland