Huisvesting statushouders

Friese gemeenten moeten voor het eind van het jaar nog 233 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Dantumadiel, De Fryske Marren, Kollumerland en Waadhoeke hebben hun huisvestingstaakstelling voor dit jaar al gehaald. Dat blijkt uit een overzicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, per 1 augustus. Het rijk geeft gemeenten elk half jaar een
taak: hoe groter de gemeente, hoe meer vergunninghouders zij moet opnemen.

De taakstelling voor de eerste helft van dit jaar was 493 personen. Voor de tweede helft 419 personen. De meeste Friese gemeenten huisvestten totnogtoe meer vluchtelingen dan het rijk eiste. Volgens het overzicht hadden per 1 augustus alleen Ooststellingwerf, Opsterland en Tytsjerksteradiel nog een achterstand uit de eerste helft van het jaar. Achtkarspelen had ook een kleine achterstand (drie), maar regelde in juli woonruimte voor zes personen.
De vier Waddengemeenten worden niet meegerekend.