Huisvesting statushouders Friesland

Volgens Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van onder meer het rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten en COA, liggen de gemeenten op schema.