‘Huizentekort vraagt om snellebouw in megawijk Middelsee’

Veel politieke partijen in Leeuwarden vragen om vaart te maken met de wijk Middelsee vanwege het huizentekort.Deze uitgestrekte wijk krijgt 3200 huizen.

Dit bleek maandag in de gemeenteraad, die zich boog over over het ontwikkelkader voor de wijk. ,,Er zal gebouwd moeten worden, linksom of rechtsom’’, zei Evert Stellingwerf (GL). Het is belangrijk ,,dat der faasje makke wurdt’’, volgens Sietze Bouma (VVD). Alleen de FNP en GBL uitten grote twijfels.

Sikko Klaver (GBL) wees op de provinciale bevolkingsprognose, die voorspelt dater na 2030 forse krimp is in Friesland. Dat klopt, erkende wethouder Hein de Haan (PvdA), maar voor Leeuwarden zijn de prognoses positiever. Daarom mag de stad sowieso nog 10.000 huizen bouwen voor 2050.

Jan Willem Tuininga (FNP) vindt dat er meer in de dorpen gebouwd moet worden in plaats van in de stad. Bovendien wil hij eerst duidelijkheid over de Leeuwarder wijk De Hem bij Goutum. De FNP is hier fel tegenstander van.

Mohammed Benmhammed (PvdA) brak een lans voor snelle bouw van een buurthuisvoorziening. Verschillende partijen drongen erop aan dat de huidige bomen en beplanting zo weinig mogelijk worden gekapt.

Aaltsje Meinderts (CDA) vroeg om terughoudend te zijn met kantoren bij het stationsgebied van De Werp. Voorlopig worden geen concrete plannen voor De Werp gemaakt, zei De Haan. De wijk krijgt in ieder geval 480 sociale huur- en koopwoningen.

 

(LC 16.03.21)