Hulp bij schuldenaanpak kan veel effectiever

Meer Leeuwarders staan onder financieel toezicht, werd onlangs bekend. 
Ten gunste van de Leeuwarder minima hebben de ChristenUnie en het CDA bij de begrotingsbespreking voor 2017 een motie ingediend die het college oproept zelf meer verantwoordelijk te worden. Dat kan door bij de schuldhulpverlening veel meer gebruik te gaan maken van de oren, ogen en handen in de wijk: de sociale wijkteams.
Lees hier het volledige artikel   <Friesch Dagblad 10 jan.>