Huren gaan niet omhoog dit jaar

Het kabinet heeft op 17 februari 2021 besloten dat sociale huurwoningen per 1 juli dit jaar geen huurverhoging mogen krijgen. Hoe zit het als de huur door uw verhuurder al op 1 januari is verhoogd? In Friesland is dat het geval bij Woningstichting Weststellingwerf. De Bewonersraad nam contact op. Woningstichting Weststellingwerf heeft een plan in uitwerking