Huurders eindelijk mee aan tafel

Corporaties en gemeenten kunnen geen woning-/bouwafspraken meer maken zonder fiat van de huurders. Huurdersverenigingen hebben door de Woningwet vanaf vorige zomer een formele positie in de volkshuisvesting. Ze mogen een derde van de commissarissen bij de corporaties aanwijzen en geen prestatieafspraak tussen verhuurder en gemeente is geldig zonder hun handtekening.