Huurders in vrije sector laten vaak geld liggen

Veel mensen die huren in de vrije sector lopen geld mis. Ze weten niet dat ze soms een lagere huurprijs kunnen krijgen als ze via de Huurcommissie die prijs laten toetsen.
Vorig jaar gingen 113 huurders naar de Huurcommissie om de prijs te laten toetsen. Dat blijkt uit een analyse van uitspraken van de Huurcommissie, op verzoek van het televisieprogramma Kassa (BNNVARA). Bij ruim de helft van deze woningen werd de huur naar beneden bijgesteld, gemiddeld met 278 euro.

Nederland telt zo’n half miljoen huurwoningen in de vrije sector.
De Huurcommissie kan overigens ook uitspraken doen over de manier waarop de verhuurder de woning onderhoudt of over de
servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen. Dat geldt nu overigens alleen voor mensen die huren in de sociale sector.