Huurders krijgen gelijk van rechter

Huurders van Eigen Haard in Amsterdam die zich verzetten tegen het gasloos maken van hun woningen hebben gelijk gekregen van de rechtbank. Volgens de rechter is het onduidelijk of de huurders opdraaien voor de kosten van de verduurzaming.

Eigen Haard wilde 157 sociale huurwoningen in Geuzenveld renoveren en nul-op-de-meter maken door middel van goede isolatie, zonnepanelen op het dak en warmtepompen. Daarmee zouden de woningen evenveel verbruiken als zij opwekken. Huurders betalen dan in plaats van een energierekening aan de energieleverancier, een vast bedrag aan de corporatie ter compensatie van het renoveren van de woning. Dat heet een energieprestatievergoeding (EPV) en is eenmiddel voor corporaties om een deel van de investeringen in aardgasvrij terug te verdienen.

Het is deze energieprestatievergoeding waar de rechtbank in Amsterdam over valt. De rechter ziet onvoldoende garantie in het plan van Eigen Haard dat de isolatie zoveel energiebesparing oplevert dat de woonlasten hetzelfde blijven. Daar zijn twijfels over omdat Eigen Haard niet de muren en vloeren tussen de appartementen zou isoleren. Wellicht zijn de huurders straks alsnog aangewezen op extra elektrische verwarming met alle kosten van dien. Er is daarom onvoldoende garantie dat de woonlasten van deze huurders niet stijgen. De rechter staat er ook bij stil dat het om huurders met een kleine portemonnee gaat.