Huurders maken zich zorgen om middeninkomens

Het regent reacties op het wetsvoorstel waarmee het Kabinet de inkomensgrenzen voor sociale huur wil verlagen en hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren. Huurders waarschuwen dat middeninkomens hiermee nog verder in de knel komen op de woningmarkt.

In Friesland hebben we veel minder te maken met de problematiek van huurders met middeninkomens.

Huurders kunnen nog tot 7 augustus op het wetsvoorstel reageren via de openbare internetconsultatie


De voorgestelde wijzigingen voor u op een rijtje.

Twee inkomensgrenzen

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komen er twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur: één voor eenpersoonshuishoudens en één voor meerpersoonshuishoudens. Op dit moment is er één inkomensgrens voor alle huishoudens. Om een sociale huurwoning te kunnen huren moet het (al dan niet gezamenlijke) jaarinkomen op dit moment lager zijn dan €42.436,-.

Grenzen omlaag

In het wetsvoorstel gaat de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens fors omlaag. De inkomensgrens voor huishoudens van 2 en meer personen gaat licht omlaag. 

 

wetsvoorstel

nu

1 persoon

€35.000,-

€42.436,-

2 of meer personen

€42.000,-

€42.436,-

 

 

Jaarlijkse huurverhoging

Vier inkomensgrenzen

Op dit moment kunnen sociale huren ieder jaar maximaal 2,5% boven inflatie stijgen. Bij een (al dan niet gezamenlijk) jaarinkomen boven de € 42.436,- is dat 4% boven inflatie. Op dit moment is er dus één grensbedrag waarboven hurende huishoudens een extra huurverhoging kunnen krijgen. In het wetsvoorstel komen er vier verschillende grenzen: twee voor eenpersoonshuishoudens en twee voor meerpersoonshuishoudens.

Grote huursprongen

In het wetsvoorstel gaat de jaarlijkse huurverhoging er anders uitzien. Huurders met middeninkomens kunnen een huurverhoging tegemoet zien van 50 of 100 euro per maand. Bij welk inkomen krijgt u met de huurstijging van €50,- per maand te maken? En bij welk inkomen kan uw huur met €100,- per maand omhoog? 
 

50 euro per maand 

Uw huur kan met 50 euro per maand omhoog als u:

  • Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft tussen de €45.000 en €55.000
  • Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft tussen de €52.000 en €74.500

Deze extra huurverhoging kan ieder jaar worden herhaald, totdat de kale huur van de woning de sociale huurgrens (op dit moment €720) heeft bereikt. 
 

100 euro per maand

Uw huur kan met 100 euro per maand omhoog als u:

  • Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft dat hoger is dan €55.000
  • Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft van meer dan €74.500

Deze extra huurverhoging kan ieder jaar worden herhaald en tot boven de sociale huurgrens (€720,-) worden doorgezet. Als huurprijsplafond geldt de maximale huurprijs van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Zeker in steden ligt de maximale huurprijs erg hoog. Zo krijgen huurders met een huurprijs die al vér boven de sociale huurgrens ligt er nog eens forse extra huurverhogingen bij.
 

Uitzonderingen

Op dit moment zijn AOW’ers en grote gezinnen uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hetzelfde geldt voor chronisch zieken of mensen met een handicap. In het huidige voorstel komen de uitzonderingen voor AOW’ers en grote gezinnen te vervallen. De uitzondering voor chronisch zieken en gehandicapten blijven bestaan.