Huurderssteunpunt voor smalle beurs

In één oogopslag zien van welke regelingen en voorzieningen je als huurder gebruik kan maken. Dat is het doel van een nieuw Fries huurderssteunpunt. Het steunpunt (www.frieshuurderssteunpunt.nl) wordt vandaag in gebruik genomen op het kantoor van De Bewonersraad in Leeuwarden.

Het is een initiatief van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland (OSHF). Zij hebben de handen ineengeslagen om huurders met een smalle beurs tegemoet te komen. ,,Wij hopen dat iedereen nu kan zien in welke gemeente de beste voorzieningen voor huurders met lage inkomens zijn. Daarmee kunnen ze druk uitoefenen op hun eigen gemeenteraad om regelingen te verbeteren. Zo willen we helpen bevorderen dat er wat meer uniformiteit komt in regelingen’’, zegt Frank van den Broek namens de overlegtafel Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland.

De site moet fungeren als een online setting waar de bezoeker snel inzicht krijgt in de mogelijkheden om woninglasten omlaag te krijgen. De OSHF hoopt hiermee een handreiking te doen aan huurders en gezinnen in Friesland die wel wat steun kunnen gebruiken.