Huurdersverenigingen gaan samenwerken

In Sneek gaan de huurdersvereniging van Accolade, huurdersvereniging Sneek, en die van Elkien, huurdersplatform Nieuw Elan, samenwerken. Reden is dat het werk van huurdersorganisaties steeds complexer wordt. Zaken als de energietransitie vergen veel inzet en kennis. Daarom worden de krachten gebundeld voor bijvoorbeeld de wijk Het Eiland die aardgasvrij moet worden. Ook in de wijken Noorderhoek en Lemmerweg wordt samengewerkt. De clubs komen op voor de belangen van de huurders.

 

<LC 31.03.22>