Huurhuis voor middeninkomens te duur

Huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet te betalen. Vanwege hun inkomen komen ze echter niet in aanmerking voor een woning in de sociale huursector. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) pleit daarom voor een verruiming van de toewijzingsmogelijkheden in de sociale huursector. "Voor Friesland is dit niet echt een item", zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland. "Het geldt in onze provincie voor een kleine groep mensen, van wie de meeste hun alternatief zoeken op de koopmarkt met in vergelijking tot de randstad voordelige prijsklasses. Een aantal kiest ook voor de particuliere huurmarkt, met tarieven die in Friesland betaalbaar zijn."    

Onderzoek PBL
De denktank van de overheid bracht gisteren een onderzoek over de huurwoningmarkt naar buiten.
Het beleidsadvies dat het PBL aan de overheid geeft op basis van dit onderzoek is om de sociale woningmarkt open te maken voor de middeninkomens. ,,Als dit doorgevoerd wordt, zullen wij onze strategie moeten wijzigen”, zegt woordvoerder Nikki Smit van de Friese woningcorporatie Elkien. ,,Wij richten ons nu alleen op de lagere inkomens en stoten de duurdere huurwoningen af.” Smit verwacht nog niet direct een woningtekort als de toewijzingsstructuren voor sociale huurwoningen verruimd moeten worden. ,,De woningen met een huurprijs boven de 710 euro verkopen we nu. We zouden ervoor kunnen kiezen om deze woningen beschikbaar te maken voor de middeninkomens.” 

De problemen zijn volgens de denktank vooral groot in de vier grootste steden waar in tegenstelling tot de rest van Nederland de huursector groter is dan de koopsector. Een groot deel van de huursector in deze steden wordt door de vrije markt gevormd. Volgens de denktank staan er in het regeerakkoord wel maatregelen die de speelruimte op de huurmarkt wat vergroten. Die hebben waarschijnlijk alleen pas op termijn effect, aldus het PBL.