Huurprijzen laten sterkste stijging zien in zes jaar tijd

De prijzen van huurwoningen zijn in juli het sterkst
gestegen sinds 2014, zo meldt het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).

De woninghuren lagen afgelopen juli gemiddeld 2,9 procent hoger dan een jaar
eerder. De huren van sociale huurwoningen die niet in handen waren van een
woningcorporatie stegen het meest, met 3,4 procent. Daarna volgden de
vrijesectorwoningen met 3 procent. Bewoners van sociale huurwoningen van
woningcorporaties moesten gemiddeld 2,7 procent meer betalen. Zij zagen hun
huur daarmee minder omhooggaan dan andere huurders. Maar het verschil met
vorig jaar was wel het grootst. Toen gingen hun huren nog met 2 procent omhoog.
Volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) komt de stijging vooral
hard aan bij mensen met een hoge huur en een relatief laag inkomen. Volgende
week op Prinsjesdag komt ze met maatregelen om deze groep tegemoet te
komen.

De oppositie is boos over de flinke huurstijging tijdens de coronacrisis. De Eerste
Kamer nam eerder een motie aan om de huren te bevriezen. Daar ging het kabinet
niet in mee. De SP en PvdA willen dat de huren alsnog worden bevroren. De Bewonersraad 
en de Woonbond vinden het de hoogste tijd dat het kabinet betaalbaar wonen een
topprioriteit maakt.