Huurtoeslag aanvragen over 2019? Het kan nog tot 1 september!

Had je vorig jaar recht op huurtoeslag, maar heb je het toen niet aangevraagd? Je hebt nog tot 1 september 2020 om met terugwerkende kracht toeslag aan te vragen over 2019. Daarna ben je te laat.

Om te bepalen of je toeslag kunt krijgen kijkt de Belastingdienst naar je jaarinkomen, vermogen, huurprijs, de samenstelling van je huishouden en je leeftijd.

Als je in 2019 alleen woonde mag je inkomen in dat jaar niet hoger zijn geweest dan € 22.700. Woonde je met meer dan geldt € 30.825 als het maximale (gezamenlijke) inkomen. Verder is er een vermogensgrens van € 30.360 per persoon. Als je op 1 januari 2019 meer (spaar)geld had is je vermogen te hoog voor huurtoeslag.

Type woning en huurprijs
Voor huurtoeslag moet je in een zelfstandige huurwoning wonen, en dus niet op kamers. De kale maandhuur die je in 2019 voor je woning betaalde mocht niet hoger zijn dan €710,68 (de huurtoeslaggrens van 2019). Voor jongeren tot 23 geldt dat de huurprijs niet hoger mocht zijn dan € 424,44.

 

Proefberekening en aanvragen

De website van de Belastingdienst heeft een handige rekenhulp waarmee je -anoniem- een proefberekening kunt maken. Na het kiezen van het jaar waarover je de berekening wilt maken en het invoeren van een aantal gegevens zie je of je huurtoeslag kunt krijgen en zo ja,  hoe veel dan. Daarna kun je met Mijn Toeslagen toeslag aanvragen.