Huurtoeslag met terugwerkende kracht

Huurders die met terugwerkende kracht huurtoeslag willen aanvragen voor het jaar 2017, kunnen dat nog doen voor 1 september a.s.

2016
Het aantal jaren waarover u met terugwerkende kracht huurtoeslag kan aanvragen is beperkt. Over het jaar 2016 kan alleen nog huurtoeslag worden aangevraagd wanneer u van de Belastingdienst officieel uitstel heeft gekregen voor uw aangifte inkomstenbelasting (IB-aangifte). 

2018
Huurtoeslag kunt u altijd aanvragen over het lopende jaar. Ook met terugwerkende kracht. Gedurende het gehele jaar 2018 kunt u dus huurtoeslag aanvragen met elke gewenste begindatum vanaf 1 januari tot en met 31 december, ervan uitgaande dat u vanaf dat moment ook recht heeft op huurtoeslag.

Doorgeven van wijzigingen
Na de toekenning van huurtoeslag bent u zelf verplicht wijzigingen door te geven die het recht op huurtoeslag mogelijk beperken of zelfs doen verdwijnen, zoals een hoger loon of het krijgen van een toeslagpartner. Doet u dat niet, dan kan op een later moment de toeslag door de Belastingdienst worden teruggevorderd. Dat kan u financieel in de problemen brengen. 

Aanvragen van huurtoeslag
kan bijvoorbeeld via https://www.toeslagenaanvragen.net/huurtoeslag