Huurtoeslag over 2016 aanvragen

Had u in 2016 recht op huurtoeslag, maar heeft u dat nog niet aangevraagd? U heeft nog tot 1 september de tijd om huurtoeslag over 2016 aan te vragen. Daarna kan het niet meer.

De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurlasten voor huurders met een laag inkomen. Om te bepalen of u recht heeft op huurtoeslag, kijkt de Belastingdienst naar uw jaarinkomen, vermogen, (de huurprijs van) uw woning, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd.

Inkomen en vermogen
De inkomensgrenzen voor huurtoeslag lagen in 2016 ongeveer op € 22.100 (eenpersoonshuishouden) of € 30.000,- (meerpersoonshuishouden). Voor jongeren onder de 23 jaar gelden lagere inkomensgrenzen. Het vermogen (spaargeld) dat u op 1 januari 2016 had mag niet hoger zijn dan € 24.437 per persoon.

Type woning en huurprijs
Om huurtoeslag te kunnen krijgen, moet u in een zelfstandige huurwoning wonen. Voor kamers is geen toeslag mogelijk. Verder geldt dat de huurprijs van uw woning niet hoger mag zijn dan de huurtoeslaggrens van € 710,68. Voor jongeren tot 23 geldt dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan € 409,92.

Aanvragen huurtoeslag of eerst een proefberekening
De website van de Belastingdienst biedt een rekentool waarmee u -anoniem- een proefberekening kunt maken. Na het invoeren van een aantal gegevens ziet u of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja,  om welk bedrag het dan gaat. Vervolgens kunt u met 'Mijn Toeslagen' toeslag aanvragen.