Huurverhoging 2016

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Insteek van De Bewonersraad was 0%, 'tenzij'. Lees hier meer over de afspraken met de corporaties en hoe deze tot stand zijn gekomen.