Huurverlaging gekregen? Kijk naar je huurtoeslag

Huurverlaging gekregen van uw corporatie? Dan hoort uw corporatie de nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat de huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Huurverlaging: altijd voordeel
Belangrijk: als u huurverlaging krijgt, gaat u er altijd op vooruit. U heeft weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit uw huurverlaging teniet.

Toeslag is een voorschot
Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag u in 2021 recht heeft, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als uw toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat uw huur in 2021 is verlaagd, of valt uw inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat u een deel van de huurtoeslag achteraf moet terugbetalen. 

Terugvordering voorkomen
Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als u weinig geld heeft en er niet op rekent. Dat u moet terugbetalen kunt u voorkomen door zelf scherp op te letten.

Zelf doen
U kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Ziet u daar dat uw woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geeft u de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkomt u dat u later moet terugbetalen.
Kijk ook naar uw inkomen. Als u verwacht dat u dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat u later moet terugbetalen.

 

Hulp vragen
Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Vraagt u dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij uw vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.