IJLST | ‘Gemeente doet te lang over status Nij Ylostins’

Wordt ouderencomplex Nij Ylostins in IJlst een gemeentelijk monument? Sommige oppositie-fracties in Súdwest-Fryslân vinden
dat het wel erg lang duurt voordat er een besluit is.

Met een monumentenstatus mag Nij Ylostins niet meer gesloopt worden. Het college van B en W heeft de monumentenstatus voorlopig toegekend en komt voor 25 februari met een definitief besluit. Súdwest-Fryslân zegt ook rekening te moeten houden met de belangen van de eigenaar Elkien. De woningbouwcorporatie heeft juist meermaals aangegeven weinig toekomst te zien in een monumentenstatus en
heeft juist nieuwbouwplannen.

Voorvechtster Joke Schilling sprak de commissieleden gisteren voor de vergadering, als inspreker, toe en zei dat de bewoners lijden onder de onzekerheid over die monumentenstatus. „De gemeente moet snel helderheid bieden, want de bewoners van Nij Ylostins weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn”, aldus Schilling.

Bauke van Dijk (D66) had de kwestie op de commissieagenda gezet en vind het raar dat de belangen van Elkien meegenomen worden in de afweging over de monumentenstatus: „Het gaat om het gebouw. Ongeacht de consequenties voor de bewoners of Elkien. De gemeente doet er lang over.” Na het positieve advies van welstandscommissie Hûs en Hiem is er volgens van Dijk maar één conclusie mogelijk. Een monumentenstatus en snel ook. GBTL, de Wind en Poiesz-Zijlstra pleitte ook voor een snelle toekenning.

Wethouder Erik Faber (GroenLinks) vroeg om geduld: „Het is niet alleen ja en amen zeggen. Ik wil een houdbaar en zorgvuldig besluit, ook om allerlei bezwaarprocedures te voorkomen. Anders wordt het juist onrustiger.” De bewonerscommissie heeft ondertussen Elkien gevraagd nieuwe presentaties over nieuwbouwplannen, op 18 januari, op te schorten zolang er nog niet besloten is over de monumentenstatus.