IJLST | Impasse om toekomst Nij Ylostins

Er hangt een schaduw boven Nij Ylostins in IJlst. Eigenaar, gemeente, stadsbelang, zorggroep, procesregisseur: waar blijft het plan voor de oudste bewoners van de stad?

Het geduld en het vertrouwen van de oude bewoners van Nij Ylostins in IJlst wordt opnieuw op de proef gesteld. De ongewisse toekomstplannen voor het zorgcomplex, dat ernstig toe is aan renovatie, staan in de ijskast. Opbouwend bedoelde gesprekken tussen de gemeente Súdwest-Fryslân, Stadsbelang IJlst en Elkien over de voorzieningen voor ouderen zijn op niets uitgelopen. De griffie heeft de raadsleden via de mail op de hoogte gesteld van de patstelling. ,,Gebleken is dat partijen over en weer geen enkel vertrouwen in elkaar hebben. Partijen willen hierbij niet met elkaar om tafel. Gevolg hiervan is dat we nu in een impasse zitten.’’

Dit voorjaar gaf de gemeenteraad het college de opdracht de rust in de stad te herstellen en eindelijk duidelijkheid te scheppen. Wethouder Stella van Gent zegde toe de regie te nemen, een procesregisseur is aangesteld. Acht raadsleden uit Súdwest-Fryslân zijn vorige week op bezoek geweest bij de bewoners. Zij keerden terug met veel vragen. De gemeenteraad komt vanavond bijeen in Sneek. De fracties zijn verzocht geduld te hebben met hun prangende vragen over de stand van zaken. Wethouder Erik Faber komt met een memo, zo is hen toegezegd.

Stichting Stadsbelang IJLst vindt dat ze onterecht wordt weggezet als medeverantwoordelijke voor de impasse, staat in een brief aan raad en college. Er is steeds goed meegewerkt, aldus de stichting. De bedoeling was eerst alleen gesprekken te voeren met Elkien en de gemeente. ,,Elkien wil echter niet om tafel zonder hun strategisch partner Patyna en De Bewonersraad’’, aldus Ine Plompen van de stichting.