IJLST | ‘Maak van Nij Ylostins gemeentelijk monument’

Nij Ylostins is zo bijzonder dat het een gemeentelijke monumentenstatus verdient, want ,,de schoonheid staat in IJlst voor je neus”.

Dit zegt Reinder Hoomans, die samen met een aantal andere belanghebbenden een aanvraag bij de gemeente heeft ingediend, zodat Nij Ylostins definitief gered kan worden. Eerder gaven architectuurkenners in de Leeuwarder Courant al aan Nij Ylostins een architectonische parel te vinden. Het complex is het enige project in Friesland dat destijds – het complex stamt uit 1972 – het predicaat ‘experimentele
woningbouw’ van de rijksoverheid kreeg.

Met dat predicaat, dat vooral verdiend werd met de overdekte straatjes en grote sociale ruimten, is het complex volgens de indieners zeker erfgoedwaardig. Momenteel is de sloop van Nij Ylostins uitgesteld tot 2022. Dat uitstel kwam tot stand na een periode van verzet in IJlst.