IJLST | Nieuwbouw Elkien

Ik wil beginnen met het geven van een pluim aan de Woningcorporatie Elkien, voor het prachtige nieuwbouwplan wat betreft het ouderenzorgcomplex Nij Ylostins, in IJlst. Allemaal nieuwe gebouwen aan de ingang van IJlst, zie het artist impression, in het Sneeker Nieuwsblad van woensdag, 18 december, 2019. Een zorgcomplex helemaal aangepast aan de normen en eisen anno 2020, waarmee we minstens weer veertig jaar vooruit kunnen. Ik zou de huidige en toekomstige bewoners willen oproepen om voor dit prachtige plan te kiezen en niet in het minst het college van Sûdwest Friesland. Het plan van Elkien bevat maar liefst 30 moderne seniorenwoningen met daarnaast 30 woningen waar zwaardere zorg mogelijk is. Indien nodig kan men van de ene woning naar de andere verhuizen, binnen dezelfde woonvoorziening. Men verbaast zich over het feit dat Elkien geen plan B heeft, indien de monumentenstatus aan het huidige complex wordt verleend. Dat Elkien op dit moment geen plan B heeft lijkt me logisch met zo’n prachtig nieuwbouw plan. Zelf wonen we al meer dan veertig jaar in een huurwoning van Elkien naar volle tevredenheid. De huidige bewoners kunnen gerust zijn dat hun belangen, zowel sociaal als praktisch, bij te plegen nieuwbouw bij Elkien in goede handen zijn. Deze ervaring hebben we zelf bij een ingrijpende renovatie aan onze woning, enkele jaren geleden. Daarnaast heeft Elkien een samenwerkingsverband met de huurdersvereniging “De Bewonersraad Friesland”,die op haar beurt de gang van zaken nauwlettend volgt, in het belang van de huurders. Wat staat ons te wachten, als aan het wooncomplex een monumentenstatus wordt verleend, en Elkien zijn handen er vanaf trekt? Komt het dan in handen van een projectontwikkelaar, wiens visie bestaat uit zoveel mogelijk geld te verdienen? Dan zijn we toch veel beter uit met een sociale wooncorporatie als Elkien. Van hen die het kunnen weten is mij bekend dat het huidige wooncomplex op meerdere punten in zeer slechte staat verkeerd. Bij een eventuele verbouwing zullen deze gebreken altijd blijven opspelen. Nogmaals mijn oproep, kies voor het enige juiste en dat is totale nieuwbouw. Ik weet zeker dat de huidige en de toekomstige bewoners, zoals ik zelf met mijn vrouw, respectievelijk 80 en 74 jaar oud, daar absoluut geen spijt van krijgen. Ik meen bijna zeker te weten dat alle toekomstige bewoners van dit zorgcomplex kiezen voor radicale nieuwbouw.

IJlst, Henk de Vries