IJLST | Nij Ylostins

Als één gebouw van Elkien op dit moment spraakmakend is, dan is dat zeker Nij Ylostins in IJlst. Uitzending op de tv, artikelen in de Leeuwarder Courant, gemeenteraadsvergaderingen van Súdwest-Fryslân, wel of geen monument, onzekere oudere huurders, dreiging van verkoop aan de markt, enz.

Het lijkt mij simpel. Elkien moet handelen zoals vermeld in de eerste zin van haar jaarverslag 2018. Citaat: ‘Bij Elkien wordt met hart en ziel gewerkt aan het ‘thuisgevoel’ van de huurders.’

Voer dit uit voor de bewoners van Nij Ylostins, mede omdat de financiële aspecten voor Elkien geen probleem zouden moeten zijn vanwege het gerealiseerde resultaat. De winst over het afgelopen jaar was meer dan 193 miljoen euro.


Koos Gerlofs. Wommels