IJLST | Onderzoek nieuw Nij Ylostinsvan start

De plannenmakers voor nieuwbouw van Nij Ylostins kunnen beginnen. De politiek in Súdwest wil geld steken in de herontwikkeling van het complex in IJlst.

Er is lang voor gestreden om de slopershamer tegen te houden. Maar nu wooncomplex Nij Ylostins geen monument wordt en renovatie geen reële optie is, staat woningcorporatie Elkien niets in de weg om nieuwe plannen te maken voor het complex. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân willen samen met de corporatie en zorgverlener Patyna onderzoeken of herontwikkeling haalbaar isen maakt daar 57.000 euro voor vrij.

Het huidige pand gaat dan tegen de vlakte en maakt plaats voor 30 zorgwoningen en 32 huizen voor intensieve zorg.
De politiek is er blij mee, zo bleek gisteravond tijdens de raadscommissie Bestjoer en Finânsjes. ,,Der is ferlet fan dit soart wenten”, zegt Douwe Attema van het CDA.Angeline Kerver van GroenLinks vroeg zich wel af wat het voor de huidige bewoners betekent. Er is zorg over het verhuizen van de ouderen die veelal eenhoge leeftijd hebben. Wethouder Mark de Man zei dat de gemeente veel heeft gedaan om alle plooien glad te strijken, maar dat dit ,,een verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer”.