IJLST | Woonzorgcomplex Nij Ylostins krijgt geen monumentstatus

Een bezwaar van erfgoedvereniging Heemschut kon niets veranderen aan het standpunt van het college van B en W van de
gemeente Súdwest-Fryslân.

Woningcorporatie Elkien wil het complex uit de jaren zeventig slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat voornemen leidde tot verzet in IJlst. Naast zorgen over de veelal oudere bewoners vinden veel mensen het een beeldbepalend pand. Zij deden een aanvraag om het tot een gemeentelijk monument te maken, wat sloop onmogelijk zou maken.
De gemeente weigerde dat, waartegen onder meer Heemschut in bezwaar ging. Volgens de bezwaarschriftencommissie staat niet ter discussie dat het pand ‘een zekere cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt’. Dat weegt echter niet op tegen de belangen van Elkien, die stelt dat verbouw te duur is. Zou het pand monumentaal worden, dan kan Elkien naar eigen zeggen geen betaalbare huisvesting voor ouderen meer bieden.

De commissie adviseerde het college daarom het besluit in stand te houden. Daarin gaat het college mee. De erfgoedvereniging kan nog in
beroep gaan. Directeur Karel Loeff meldde desgevraagd dat de vereniging eerst het advies gaat bestuderen voordat daarover een besluit wordt genomen.

(bron: Friesch Dagblad 27-08-2020)