IJlst | Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst wordt gesloopt

Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst gaat tegen de vlakte. Het pand is volgens eigenaar woningcorporatie Elkien in meerdere opzichten verouderd. Wat ervoor terugkomt is nog onduidelijk.

Het complex aan de Ylostinslaan werd in 1972 geopend en heeft 56 aanleunwoningen, waarvan 42 bewoond zijn. Volgens woordvoerder Nikkie Smit van Elkien kwamen recent bij een inspectie van de brandweer meerdere gebreken naar voren. Door enkele maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van brandvertragend materiaal tussen appartementen, kreeg Elkientwee jaar respijt van de brandweer. Maar als er verder niets gebeurt, moet het pand voor 2021 gesloopt zijn. Anders wordt het afgekeurd.

Volgens Smit zijn onder meer de gangen niet brandveilig genoeg. Op het glas zit geen brandvertragende codering en het aanbrengen daarvan vergt een aanzienlijke investering. Ook is het brandmeldsysteem verouderd, waardoor veel valse meldingen komen. ,,Bij wijze van spreken als iemand een waxinelampje aansteekt.”

Gezien de staat van het gebouw gaat Elkien er niet verder in investeren. ,,Dan kijkenwe bijvoorbeeld ook naar duurzaamheid. Dan moeten we alles opnieuw isoleren en alle cv’s vervangen. Sloop is de enige optie.” Overigens gaat het nu formeel nog om een voorgenomen besluit tot sloop, in de zomer moet het definitieve besluit volgen.

Ook zorggroep Patyna, die de zorg verleentin het complex, vindt het gebouw verouderd. ,,Het is niet meer geschikt om zwaardere goede zorg verlenen”, meldt woordvoerder Christel Pieper. ,,Zo is de badkamer te kleinenzittener veel drempels inhet pand, wat lastig is voor mensen met een rollator of rolstoel. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en dan kan dit niet meer.”

Elkien en Patyna hebben de intentie om een nieuwe zorglocatie in IJlst op te zetten, zegt Smit, maar concrete plannen zijn er nog niet. Er is een voorkeur voor een multifunctioneel complex, met bijvoorbeeld een activiteitenhal en een huisarts. ,,Maar dat is afhankelijk van gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, Patyna en de inwoners van IJlst.” Dat het nabije voormalige gemeentehuis in IJlst daarbij wordt betrokken is volgens Smit een optie. ,,Maar ook hier zijn geen concrete plannen voor.”

De inwoners van het complex zijn geinformeerd over de voorgenomen sloop. Er komt voor hen een sociaal plan. Smit: ,,Zij krijgen een verhuisvergoeding en voorrang op huurwoningen van Elkien in de buurt.” Ook wordt gekeken naar andere aanleunwoningen van Patyna, zoals in Sneek, Heeg of Blauwhuis. ,,Er wordt per individu gekeken wat de wensen zijn”, meldt Pieper van Patyna.

Smit begrijpt dat de verhuizing ingrijpend is voor de oudere bewoners. ,,Hetis voor ouderennooitleuk om te verhuizen en dan eventueel terug te keren. Maar het is al langer duidelijk dat het pand gesloopt moet worden, dus de inwonerswaren niet compleet verrast.” De bewonerscommissie wilde niet reageren.