In Drachten 300 nieuwe sociale huurwoningen

Verspreid over heel Drachten worden tot 2030 zo’n driehonderd nieuwe sociale huurwoningen gebouwd.

Smallingerland en de woningcorporaties WoonFriesland en Accolade hebben een convenant getekend met bindende afspraken over locaties en bouwmomenten. ,,We hebben grote behoefte aan sociale huurwoningen in Drachten”, zegt wethouder Robin Hartogh Heys. ,,En dus willen we nu vaart maken. Dit convenant helpt daarbij.”

Corporaties moeten het geld dat overblijft door de afschaffing van de verhuurderheffing in 2023 investeren in het bouwen, verduurzamen en renoveren van meer huizen. ,,Door een verhoging van de vennootschapsbelasting houden we daarvan effectief 75 procent over”, zegt directeur Sigrid Hoekstra van WoonFriesland. ,,Maar we willen niets liever dan bouwen. Daarom is het goed dat er in Drachten nu ook kavels beschikbaar zijn.” In Smallingerland moeten er tot 2025 in totaal 1100 huizen bij komen. Ongeveer de helft van de driehonderd nieuwe huurhuizen maakt daarvan deel uit.

 

<LC 21.05.22>