Ingezonden: Ziel van Nij Ylostins

In de LC van 22 november stond een verhaal over de ‘ziel’ van Nij Ylostins. Als dit zo bijzonder is, dan wordt het tijd dat Nij Ylostins loskomt van Elkien en andere wegen zoekt om door te gaan, eventueel als vereniging van eigenaren of in een andere vorm, met hulp van eigen kinderen, kennissen en noem maar op. Huur wordt er nu al betaald, ook service- en andere kosten. Dat moet voldoende zijn voor het voortbestaan, want een wooncomplex aan de markt overlaten, is wel het laatste wat hier gebeuren moet. Het warme nest- en gemeenschapsgevoel zal hier anders verdwijnen.
Vul de lege appartementen ook op met jongeren uit vooral IJlst en de wijde omgeving.
Popke Veenstra. Kollum