Innovatief Fries woningplan gaat niet door Provincie ziet geen toekomst in ambitieuze ‘Fryske Deal’

De provincie Fryslân ziet af van de zogenoemde ‘Fryske Deal’, het plan om op vernieuwende wijze met woningcorporaties een groot aantal Friese woningen te verduurzamen. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is het niet mogelijk gebleken om het project, waarvoor
vijf miljoen euro klaarlag, van de grond te krijgen. Zij wil het geld nu steken in bestaande subsidiemogelijkheden voor particulieren.

Het plan voor de Fryske Deal stamt uit 2015. Friese corporaties kwamen destijds met enkele bouwbedrijven, onder meer Friso en Van Wijnen, met een voorstel om concepten te ontwikkelen voor het energieneutraal maken van een groot aantal woningen in één keer. In totaal zouden drieduizend woningen moeten worden opgeknapt, was de gedachte, en bovendien zou de werkwijze later ook elders kunnen worden toegepast.
De provincie was enthousiast en legde vijf miljoen euro klaar.

De initiatiefnemers verloren volgens Poepjes na enige tijd hun interesse, onder meer omdat de economie aantrok en ook de inkoopprijzen hoger werden. De provincie besloot daarop te kijken naar een Fryske Deal met een andere opzet, zoals het verduurzamen van grote delen van wijken of dorpen in één keer. Daarvoor waren naast corporaties ook particulieren en ondernemers nodig.
Ook dat idee sneuvelt nu. Volgens Poepjes is een van de redenen dat corporaties al zelf initiatief namen om hun woningen te verduurzamen. Ze spreekt van ,,voortschrijdend inzicht”.

De gedeputeerde besloot gisteren de vijf miljoen, die nog steeds op de plank ligt, op een andere wijze te steken in verduurzaming. Bijna drie miljoen gaat naar de landelijke SEEH-regeling, waarmee eigenaren subsidie kunnen krijgen als zij minimaal twee isolatiemaatregelen
nemen. Het rijk vergoed met die regeling 30 procent van de kosten, Friese eigenaren krijgen daar nu per direct nog eens 10 procent bij.

Met het resterende geld wordt een landelijke energiebespaar-lening aantrekkelijker gemaakt. Friese eigenaren kunnen zo bij het landelijke
fonds SVn lenen tegen een rente die een half procentpunt lager is dan eigenaren elders in Nederland.
Volgens Poepjes is het nu vooral van belang dat er na al die jaren iets gebeurt met het geld. Ze vindt dat belangrijker dan dat het element van vernieuwing per se wordt vastgehouden, zegt ze. ,,We willen nu snelheid en massa maken, en zo veel mogelijk werk creëren voor onze installatiebedrijven.”

Poepjes hoopt nog steeds dat drieduizend woningen worden aangepakt, al hoeft dat dus niet meer energieneutraal te zijn en zouden ook zonder de Friese aanvulling met de regelingen van het rijk al wel veel woningen worden verduurzaamd. Het doel van drieduizend éxtra woningen wordt dus losgelaten. ,,Maar het uiteindelijke doel is 25 procent minder energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2010. Dat is niet veranderd.”