Interim bestuurder Elkien

Margriet Drijver is benoemd als interim directeur-bestuurder in verband met het vertrek van Alex Bonnema naar Caparis.
Ondertussen is er een wervingsprocedure gestart.